Skultes osta

Skultes ostas jaunumi un preses informācija

E-pasts Drukāt PDF

Skultes ostas pārvaldes dalība Interreg Central Baltic projektā CB239 SmartPort .

 

Skultes ostas pārvalde uzsākusi darbu pie Interreg Central Baltic projekta CB239 SmartPort realizācijas.

Projekta mērķis ir moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem (SmartPorts)

Vairāk informācijas sadaļā "Projekti" 

 

 

 

 

Grozījumi stājas spēkā 45 dienas pēc to publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Grozījumi stājas spēkā 45 dienas pēc to publicēšanas "Latvijas Vēstnesī".Grozījumi stājas spēkā 45 dienas pēc to publicēšanas "Latvijas Vēstnesī".